Back to The tech awesomeness
Table of contents
Java chapters

The article for today.

The new dilemma: database transactions managed manually or rely this activity for container?

Let's say there is a need or persisting(saving/storing) of some data.

Data structure is already wrapped in domain object(model/entity).

The instance of data object is created and could be even manipulated. What's next? Maybe to store its state?

Then it comes the turn for defining transactions. Let's say using Java EE.

Wikipedia has a nice article about transaction in scope of database context: article 24 February 2016, at 10:24.

That's the core of the case:
the quick approach is to rely the handling of transactions to container and save time as advantage. With a disadvantage of losing the flexibility over the control of committing/rollbacking of transactions.

Another approach is to handle it manually. The advantage is more control over the logic flow. The disadvantage is more time to type the most of the casual transaction control statements:
1. tx.begin
2. EntityManager interaction
3. tx.commit
4. consistent error handling + tx.rollback
and then supporting them.

Is it only two most common cases or is there other fine compromises over transaction management concept?

The update as of 2020-12-20.

As long as it works in java with objects and BitIntegers, there is the following one, 1:

/*super*/abstract class Phenomenon{/**/}.

It seems it somehow has a relation with thatone, 1, because it works there as well. The persistance of such transactions are supportable. So it means it works there as well. Тому що так. 😼 то 🐌. Але і 🌸. Тож ласкаво прошу до цієї статті, Ердгас, Дюнстен та Фузель. Не πﻯﻨﻯﺘﺴξﻴﻰ.

There is a suggestion without a test that it will work as well here.

Транзакційне керування.

Стаття сьогодні.

Оновлення від 2020-12-20.

Так довго як воно працює у джава java з об'єктами і бігінтеджерами BitIntegers, існує наступне одне, 1:

/*супер*/неточний клас Феноменон{/**/}.

Здається воно якось має відношення до того одного, 1, тому що там воно теж працює. Зберигаємість подібних транзакцій є підтримуваємою. Таким чином це позначає що воно працює і тут.

Є припущення без тесту що воно буде працювати і тут. Тому що так. 😼 то 🐌. Але і 🌸. Тож ласкаво прошу до цієї статті, Ердгас, Дюнстен та Фузель. Не πﻯﻨﻯﺘﺴξﻴﻰ.

Оновлення від 2021-07-25.

The update as of 2021-07-25.

У кальтдогбіта різні постачальники надають різні дані щодо ціни і інших за 1 транзакцію, і також транзакцію майнінга. Я як клієнт чи споживач постачальника кальтдогбіта можу обрати кращу пропозицію серед їх набора можливостей включаючи ті дані.

In кальтдогбіт different providers give sevaral different data about price and others per 1 transaction, and also per transaction of mining. I as a client or consumer of such кальтдогбіт provider can choose the proper sample of proposition among their feature set including those data.

Оновлення від 2021-08-02.

The update as of 2021-08-02.

Якщо рівень надійності який був вбудований в кальтдогбіта був би настільки високим, що 1 транзакція максимально зайняла би стільки скільки 100000 годин перегляду відео, то це досі залишає його кальтдогбітом. Дуже надійним але коштовним.

If the level of integration of the reliability into кальтдогбіта was such high so that, 1 transaction at maximum would take as much as 100000 hours of watching videos, it is still a кальтдогбіт. A very reliable one but expensive one.

Початок оновлення від 2022-10-04.

The update as of 2022-10-04.

Після паперізації чи ні, з за децентралізації невідомо, коли воно буде оновлено на усіх елементах деякої мережі і це згідно дизайна. Беручі оце і те що у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/issues.html;2022-09-01 тоді це займає стільки скільки займає за 1 переказ. Також.

After paperization or not, because of decentralization, it is unknown, when it will be updated on all of elements in some network and that one is by design. Taken this one and that one of http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/issues.html;2022-09-01 then it takes as much as it takes per one transaction. Also.

Однак це без його обрахунку якщо можливо. І це також дещо протирічить цьому випадку від 2022-05-15 щодо обрахунку якщо можливо тобто якщо це обраховуєме.

Адже кількість елементів у такій мережі кінцева то ймовірно воно обраховуєме. Й згадуюючи випадки про котів і кішок http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/hypothetical-cat-to-computer-interface.html ймовірно щось до stackOverflow випадка для такої мережі рівнем транзакцій тобто переказів при ЯКОМУСЬ перевантаженні але вона децентралізована тому це якийсь підтип такого випадка теж з деякою ймовірністю.

Кінець оновлення від 2022-10-04.

The end update as of 2022-10-04.

Оновлення від 2021-08-07.

The update as of 2021-08-07.

Від цього існує якийсь схований динамічний поріг для випадків використання кальтдогбіта і ні.

Therefore there is some hidden dynamic threshold for cases of usage of кальтдогбіт and not.

Оновлення від 2021-08-23.

The update as of 2021-08-23.

Багато відкритих даних про транзакції кальтдогбіта з стисканням чи ні, але досі невідомо, чим вони корисні для vrijbuiter чи flibustier.

Lots of open data about transactions of кальтдогбіта with compression or not, still it is unknown, what is their usage for vrijbuiter and flibustier.

Оновлення від 2021-10-11.

The update as of 2021-10-11.

Якщо в якомусь кальтдогбіт транзакції постійно видимі, то він не має приватності як можливості чи як проблеми.

If in some кальтдогбіт the transactions are persistently visible, then it does not have privacy as a feature as well as privacy as an issue.

Оновлення від 2023-01-04.

The update as of 2023-01-04.

Існує ніша тобто категорія не лише веб сервісів і веб послуг схожа з такими про які дещо й у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/another-approach-for-imports.html;2022-05-12 й http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/codifizer-and-decodifizer.html й http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/router-or-navigator.html гаміфіковані вони чи ні які мають автоматичні транзакції за замовченням після поповнень їх різноманітних назв рахунків. Також у ній можливі приховані транзакції за замовчанням за якоїсь умови чи умов. Щоб це виявити якщо лише віртуально і цифрово то потрібен окремий додаток чи окремий веб сервіс чи окрема веб послуга. Для створення моделі. Незважаючи чи це виявлення через досвід чи через читання умов і їх перетворення. Тож рівнем класа можливо зазначити про те що така ніша лише розширює ту нішу у якій відсутнє подібне за замовчанням. Для кінцевого користування чи кінцевого застосування. За умови скупчення з обох ніш в одному чи декікох додатках чи веб декількох веб сервісах чи декількох веб послугах але однієї сутності це нагадує екосистему;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/endeavor-in-partial-unecosystemification.html. Популярність і збільшення подібних з розширюючої ніши пригадується мені з 2010х.

Але й обробка запитів принаймні у декількох Ajax бібліотеках нагадує тип if/else без обов'язкового else або більш складних альтернатив цьому. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/imasvaji.html. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;14. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/triggeral-system.html;2021-03-02.

..

Також було зловживання про яке я ніколи не коментував. А саме так звані накрутки таких рахунків. Або якісь розповсюдження нецифрових рахунків а текстового вмісту. Не коментував до моменту знахідки такого існуючого рішення а саме існують мережі кодових скриптів які можуть ВПос; DOS та ВВПос; DDOS такі принаймні веб сервіси і веб послуги. Однак з неПЗ боку це суто MCP;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/market-concurrency-provider.html рішення воно відмінно завдяки ПЗ боку.

Однак треба додати що це рішення включає слідкування тобто трекінг про який чи про яке цей веб сайт піклується дещо більше ніж не піклується взагалі.

Тому для цього треба поділити трекінг на зовнішній і на внутрішній. Веб сайти різні тому це застосовно до ГКІ і подібних як самого трекінга веб сайтом і ззовні і згадати для цього теж достатньо популярне рішення від гугл Google для веб сайтів для цього у 2010х. І зовнішньо тобто веб запитів або їх зовнішньо чому присутні десятки рішень.

Але додам і про відмінність. Якщо тоді це переважно використовувалось у маркетінгу для пошуку так званих гарячих зон веб сайтів щодо ГКІ. То в даному випадку це для іншого.

Звичайно ви й самі ймовірно далі для інших інтерфейсів. Нагадаю вам. А саме для електронно поштових і подібних до них та для неГКІ тобто для подібних.

А також про http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;2 та про не веб рішення щодо таких трекінгів.

..

Далі для/щодо http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/gravitron.html але я залишу це тут.

Cистеми вимірювання були додані до однієї з перемикачевих систем про що я знайшов наступної доби після одного оновлення до http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/gravitron.html. Але в тій версії їх всього 3. Тож це обмежено.

Водночас у вікіпедії у публікаціях їх а саме деякі з них звуть позасистемна чи системна одиниця вимірювання. Але тоді з цього конвертер так звано відштовхується тобто нібито має має так звано відштовхуватися від домінуючої системи. Це достатньо наївно. Lana Del Ray - ..you are so young and.. А інші взагалі не додаються. Щотак це не значить про те що тих систем немає. Тобто або рішення обмежене як вказано або інше. Але тона або пуд або милі або інщі мені невідомі й не зникали навіть окрім таких які з іншими пропорціями од 1 до 1.6. В чому їх перевага мені вочевид: вони короткі й не потрібно вигадувати назви: вони вже існують. В цих випадках. Позасистемні вони чи ні.

Або ж з невідомої мені причини не рішення обмежене а сама система обмежена щодо цього підтримуючи так звано вийнятково лише системні одиниці вимірювання.

Тож я теж дещо так звано змандрував назад до 2022-09-06 щодо http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/gravitron.html. А також до 2020-09-19.

Оновлення від 2023-01-06.

The update as of 2023-01-06.

Переміщаючись від КІ клієнтів до інших а саме до наприклад неКІ клієнтів помітне такє.

У цього типового процеса про який дещо у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/another-approach-for-imports.html development, deployment і інших в ньому присутня теча даних з використанням чи застосуванням SQL. І для інших не такий як він теж.

Розглядаючи створення особливо нових проектів, в них при розробці створюються моделі і при використанні також SQL запити. Навіть за застосування чи за використання фреймворкових програмних каркасів про деякі з яких наприклад у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/eliminating-technical-debt.html;2022-02-23.

Навіть при дещо повільнішому але структурованішому діленню якось на DDL і на DML.

Як в enterprise так і не в enterprise проектах.

Через деякі різні проміжки часу їх стає більше а саме цих SQL запитів.

І далі помітно такє. Ймовірно додаються якісь архітектурні/дизайн рішення.

Але все одно залишаються проекти з повільностями зворотніми від http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/accelerator-of-code-progress.html у яких те незастосуєме.

Тому й в тому або в іншому процесі присутня якась теча даних.

Існує і таке ділення: не висталяти як то exposure такі запити SQL що також є і серед так звано хороших практик в розробці і виставляти тобто без такого. Що також водночас є і ускладненням.

Тобто це опиняється в деяких проектах у такій ситуації що почаналося з однакового за типом редагуванням обох і моделі і запитів SQL, а перетворилося переважно лише на редагування і додання таких запитів.

Існуючими рішеннями цьому часто пропонуються переписання проекту з початку тобто інакше чи про табличку з 5500 у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/accumulating-battery-with-wire-and-wireless-charging-device-with-optional-port.html які обидва повільні.

Ну от вже точно у цьому місці помітна якась теча даних суто у таких проектах як у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/accumulating-battery-with-wire-and-wireless-charging-device-with-optional-port.html;2021-06-20.

Але навіть не лише в таких проектах і навіть з тими ускладненнями це ситуація про розгалуження. Навіть у процесі про deployment і інші.

Тобто про розкиданість даних як то scattered data. Але адже це зроблено в розробці це про течу даних. І також часто густо разом з дизайном/архітектурними рішеннями. Це дуже складно помітити тому що про що у наступному.

І застосування SQL чи використання SQL в цьому би можливо й допомогло але навряд чи. Тому що це вимагало би окремого проекту спрямованого саме для пошуку цього. Тобто навмисно чи спеціально.

Воно потекли й вони усюди серед інших. Назви цьому нема.

Якщо у джава то це можливі й назви функцій або ж назви класів.

Якщо у SQL то це можливі й назви процедур й цілі коментарі.

Якщо у ППІ то це кінцеві точки як то ендпоінти.

Й так далі.

Якщо організаційно за ними вести перелік то також наприклад у джава а й у інших можливо теж їх можливо помістити у якийсь з JCF чи інщі про які дещо у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/gravitron.html . В такі які підтримують принаймні дуплети як ці. Це не SQL а проміжне рішення але воно нажаль вимагає, тобто має вимогу тому що неавтоматизоване. Особливо для великих за обсягом проектів.

Але назву такому зразку з такими об'єктами все одно необхідно буде додати для уникнення такої течі даних.

Вони приховані. Ні. Аж ні в якому разі.

Щодо exposure. Такі за деяких умов завжди залишатимуться за межами того такого зразка JCF чи інших якщо у межах джава. Тобто при цьому рішенні це є іще однією ситуацією невидимої плями як то blind spot. А також при попередньому діленні проекта на два з суміжною частиною. При чому і для КІ теж, якщо така ситуація застосовна до не SQL але до запитів. Як у Ajax.

Тому далі це оновлення більше до http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/accelerator-of-code-progress.html або http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/one-information-technology-approach.html . Помітно що я приспутив що Ajax і SQL запити схожі але без вимоги. Тому ендпоінти запитів для такого зразка там є для мене достатнім у цьому випадку.

Тоді це рішення без назви є застосовним і до Аjax, а тож і до інших подібних КІ. Тобто і в клієнтах.

Це рішення є альтернативою іншому рішенню. При суто застосуванні чи при суто використанні завдяки архетектурі/дизайну принципу одиничної розширюваності http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/single-extensibility-principle-and-cyclic-inheritance.html буде зростати тоді обсяг коду. І тоді нема на що й скаржитися. Тому й назву його альтернатива389476539847653487568 для принципа одиничної розширюваності.

При порівнянні помітно те що зрозстатиме обсяг коду зі scattered data у 2/3 випадків. А значить ця альтернатива389476539847653487568 однак і з тією виявленою вимогою допомагає при пошуці.

Альтернатива389476539847653487568 має схожість з іншими рішеннями для дигітури. А тож висновок: і в тих таких рішеннях є така подібна вимога.

А тож висновок з цього висновка: при автоматизації для альтернативи389476539847653487568 можлива і автоматизація для дигітурних. А тож і пришвидшення.

А воно дуже просте порівняно з попередньої сьогоднішньою частиною.

За відсутності іншого у JavaScript з випадком про Netscape, DRY чи WET;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/dry-and-wet-and-null.html ймовірно там існує якісь бібліотеки кода які можливо застосувати чи використати для альтернативи389476539847653487568. Що є вже дещо швидшим тому що припускає лише використання чи лише застосування залежності такого дістріб'ютіексчейнджі. Ну і потребу знати щодо нього.

Далі необхідно виключити навмисно про невидимі плями як то blind spots. Тому що це ж рішення кожного проекту окремо.

Навіть якщо для SQL запитів таких нема то для пришвидшення вони потрібні.

Але тоді у SQL ситуації є перевага: тому що там можливо уминути ситуації як у JavaScript для Ajax.

Тож наявність таких бібліотек коду це необхідність але недостатньо.

Тож як вже нагадано 32 рази цими сторінками це про ситуацію як у JFRA.

Тому у цій ситуації у SQL і є ця перевага: при одночасномму створенні подібного чи спочатку доданні чи ствоворенні до JFRA чи доданні до якогось існуючого стандарту це умине ситуації як у JavaScript.

А тож висновок: відсутності рішень як про JFRA стають справжньою перешкодою і перепоною як то impediment. А значить і розповсюджувачами для WET. А тож це нагадує мені якийсь інформаційний вірус. Тому що ці відсутності або ж WET ймовірно й призведуть до ситуації на початку цього оновлення.

Також це помітно у ситуації з принаймні http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html?ELMN-messenger-diff-1 та http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;15 але для цього принаймні мені необхідно було застосувати принаймні WORADA;ПРВУРУ.

Або ж cost factors..

Maneater;Nelly Furtado;youtube.com;fluSKcEGFk.

Тому що не посперечаюся з тим що фреймворковий програмний каркас пришвидшує. Як наприклад hibernate. Але фрейммворковий програмний каркас який має особливість для таких стандартів і не лише про які дещо у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;26. Але це лише про розробку. Ну й про тестування. Опціонально це чи ні було би питанням до гуру. Тому те саме й для самих фреймворкових програмних каркасів. Що вкотре підтверджує про необхідність JFRA, а не лише у цьомму випадку з SQL запитами. Але якщо і deployment крізь розробку, то й для нього теж.

..

Як ви поммітили в цьому оновленні про декілька мов програмувань. Тож тоді незалежно від МП. Але перед цим дещо назад в історію. Для тих користувачів і користувачок і інщих кому невідомо то наприклад в spring фреймворковому програмному каркасі були додані для налаштувань спочатку xml, а потім java налаштування. Вони альтернативні серед іншого окремо щодо цього. Але у обидвох були введення оброблювачів для них і це звісно створило для цієї особливості залежності про що було дещо у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/another-approach-for-imports.html та у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/messenger-types.html.

Тому подібний оброблювач був би потрібний і для розкиданих даних як то для scattered data. Наприклад щоб уминути таких оновлень.

Адже scattered data повторюється для цього всі необхідні кроки в цьому оновленні вже наведені а саме 1.потрібна модель для scattered data. 2.далі можливо за аналогією з тими оброблювачами тому що вони відкритокодові.

..

Однак GC У java/джава будучи C-подібним і не надає деяких особливостей як наприклад у С++ однак для розробки він надає спрощення на додачу як у spring фреймворковому програмному каркасі java джава налаштування коротші від xml налаштування і теж з'явився пізніше. Тож якщо такі інтерфейси не об'єднані чимось схожим як JFRA то лише у джава а якщо об'єднані то й до інших теж можливе застосування чи можливе використання чогось подібного й до тієї GC особливості.

Git у GitOps чи ні створює пакуємі об'єкти у проектах за його використання чи за його застосування. Однак вони є посиланнями. Якщо вони суб'єкт для GC, то попереднє є ймовірно застосовним до нього теж. Однак це можливо і опціонально але це окремо від тієї ситуації про інтерфейси між git, mercurial і іншими у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/gravitron.html;2021-01-04. Але про інтерфейси. Тому окремо додам що у git є чому повчитися мені тому що в документації зазначено про ділення команд у гіт однак водночас і про багатий інтерфейс. Тож це точно значить що принаймні git більше ніж CLI/КРІ додаток. Навіть попри його клієнт/обслуговуюче ділення.

..

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/configuring-alternative-compilers-in-macos.html. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/feature-as-a-dependency.html. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/hyperprotocol.html. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/to-validate-or-not-to-validate.html. gngr як пакунок перлин, знайшов іще одну, тож він не лише ППіНТВСуІ , а він принаймні у якійсь версії також показує немейнстрімове застосування системи для тривалої інтеграції у якості чи замість системи збирання проектів. Тож на додачу до таких ситуацій цими веб сторінками. А навіть якщо й стало чи стане мейнстрімовим то це альтернатива іншій ситуації цими веб сторінками. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/configuring-alternative-compilers-in-macos.html. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/triggeral-system.html.

Адже це та сама особливість але настільки різними способами то вона точно притаманна кожній системі тривалої інтеграції. А тож для ППІ для таких систем. І як для переліку особливостей. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;19. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/feature-as-a-dependency.html.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;32.

..

І останнє але не найменше. У результаті після тривалого місцевого проекта ці методи про які selectCommandLineTools, selectXcode, moveUserLocalDirectories у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/configuring-alternative-compilers-in-macos.html є опціональними або альтернативними.

..

Ах, іще одне щодо альтернативи389476539847653487568. А що як не самі такі як перемикачеві системи як то RDBMS. Тож воно мамє тоді бути застосоване відповідно.

Ах, іще одне щодо альтернативи389476539847653487568. А що як за використання чи за застосування таких сумішей які можливі з рефакторингом або десь мможливо навіть з рисами як то retraiting про які дещо у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/summation.html. Тож воно мамє тоді бути застосоване відповідно.

..

Надсилайте ваші пропозиції про інше цікаве ПЗ до моїх адрес електронної пошти з включенням у тему посилання до цієї веб сторінки. Тих адрес більше однієї ніж одна зазначена на початковій веб сторінці. Після успішного отримання і після прочитання я надішлю вам відповідь принаймні спробую якщо анонімно чи якщо ті відповіді не приймамються з будь якої причини. У всіх інших форматах і інших формах я вже видалив і інщі не приймаю тому що це можливо НАВІТЬ анонімно і в цьому допомагають як такі способи і схожі до них про які дещо у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/hypothetical-cat-to-computer-interface.html і інші способи в оновленнях цією веб сторінкою.

..

Тому про раддикальне. Тому що останнім часом вона повторювалася і це мене дратувало. Десь 2 роки тому в околицях з'явилася достатньо радикальна ідея про позбавити транспорта якій дійсно є теж місце. У межах OSI це має зміст тому при наявності різних рівнів як то транспортного і додатків деякі протоколи названі щонайменш неточно. Наприклад про ГТТП;ГТТПБ цими веб сторінками. Але це суто логічно. При врахуванні кількості змін це багато але й досяжно щодо можливості але й коштовно. Тому це не до мене. Кумедно що я не чув такої ідеї в університетах попередньо.

z bandera

..

open

Нема також і емоджі чи чогось для відкритокодових і подібних тому я змушений повторювати лише текстово.

А мій спосіб непомітно чи невідомо як з перевантаженням символа як альтернативи ньому. Про 〄 у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/triggeral-system.html;2021-12-29.