Back to The tech awesomeness
Table of contents
Endeavor chapters

Register functionality is always different from login functionality, that's the idea I heard of.


function registerAndLoginVersion2(login, password) { 
final boolean allowRegistrationOfNewUserAccounts = true;
final boolean registerNewUserAccountAutomatically = true;
boolean userAccountExists = findWhetherUserAccountWasCreated(login); // TODO this a very request-intensive function: to optimize it, later, earlier
if(userAccountExists) {
  boolean credentialsAuthenticated = check(login, password);
  if(credentialsAuthenticated) {
    loginSuccessfulProceedToNextPage();
  } else {
    loginNotSuccessfulProceedToNextPage();
  }
} else {
  if(allowRegistrationOfNewUserAccounts) {
    if(registerNewUserAccountAutomatically) {
      createInDatabaseUserAccount(login, password);
      loginSuccessfulProceedToNextPage();
    } else {
      askIfRegisterNewUserAccountProceedToNextPage();
    }
  } else {
    goodbyeProceedToNextPage();
  }
}

}

Same logic can be applied for other ways of checking credentials than login/password pair.

реєстраціяІВхідВерсія2

Оновлення від 2021-05-28.

The update from 2021-05-28.

One account to 1 password mostly. There are use cases when there are 1 account and to more than 1 password.

Переважно один запис до 1 пароля. Існують випадки коли існує 1 запис і до більше ніж 1 пароля.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/codifizer-and-decodifizer.html.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/one-more-one-more-one-time-password-client-authenticator.html.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/cases-for-rather-immutable-distributable-storage.html.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/automatically-changeable-passwords.html.

A with a so call multi facet feature. For example for some services (or in some services) I do not need to change password often. While for some services (or in some services) I do need to do that. It also relates with the informational environments where I use those creadentials in those cases. It is also possible to solve this problem with many different account and password pairs, and their alternative ones alike but... It is a multi password type of credetials, where the amount of available passwords increases the account attack border.

З так званою багато формною особливістю. Наприклад для деяких послуг (чи у деяких послугах) я не маю потреби змінювати пароль часто густо. В той час як для деяких послуг (чи у деяких послугах) я потребую змінювати пароль часто густо. Це також релює з інформаційними середовищами де я використовую цю пари чи ці пари у тиз випадках. Звичайно цю ситуацію ще можливо обробити багатьма різними окремими парами логін і паролів, і їх схожих альтернатив але... Це багатопаролевий тип такої пари, де кількість доступних паролів збільшує межі для атак запису.

Оновлення від 2021-08-18.

The update from 2021-08-18.

Дещо інша версія з не постійно змінним паролем, а з постійно змінним паролем.

final boolean 
логічне користувацькийЗаписІснує = знайтиЧиБувКористувацькийЗаписСтворений(логін);
якщо(користувацькийЗаписІснує) {
  логічне записиАвтентифіковані = перевірити(логін, зразокФормиОдноразовогоПароля);//використовує якийсь сторонній клієнт
  //..
} інакше {
  //зберегти запис схожим з попереднім прикладом наприклад лише з логіном. 
  //тоді послідовності валідації і відновлення доступу лише по логіну є такі ж як і багато існуючих.
  //..
}

boolean userAccountExists = findWhetherUserAccountWasCreated(login);
if(userAccountExists) {
  boolean credentialsAuthenticated = check(login, theInstanceOfTheFormOfOneTimePassword);//uses some third party client
  //..
} else {
  //to store the account as similar to previous one for example with only login.
  //then the account validation and the account access restoration by login sequences are as mostly the same as many existing ones.
  //..
}

Оновлення від 2022-01-14.

The update from 2022-01-14.

Доволі невеликий але стос викликів операції автентифікації і авторизації повторюється у багатьох перемикачевих системах що нагадує про валідацію запитів навіть як у табличці від 2021-07-27.

Pretty small but a stack of calls of authentication operation or auth operation and authorization operation or autz operation is present and repeatable in many triggeral systems which reminds about request validtaion even as in a table as of 2021-07-27.

Оновлення від 2022-07-13.

The update from 2022-07-13.

У веб сайтах і веб місцях і веб послугах і веб сервісах обов'язковість адреси електронної пошти чи номера як то щодо GSM достатньо штучна за наявністю додаткових веб послуг чи додаткових веб сервісів які їх створюють й у автоматизований спосіб як то через ППІ чи то через Selenium і подібні але Captcha і подібні цьому досі запобігають у такому випадку.

Початок оновлення від 2022-09-01.

Alejandro Minder автоматизував Captcha у скрипті від 2019-04-14;2019-06-08. Як написано у описі ReCaptcha Automatizer "passes ReCaptcha automatically as long as no suspicious traffic was registered". Тож це автоматизуюче рішення для того випадку зі спробою зусиль закінга злама Captcha з інтернет обміном даними тоюто через запити і відповіді у інтернеті. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/internet-and-exinternet-and-internetless.html щодо для як 1 з 3 тобто приблизно для 50% застосувань чи використань у тому одному з випадків. Мені невідомо щодо таких зусиль без такого інтернет обміну даними тобто така спроба зламу наприклад іншим місцевим скриптом. Принаймні у ППіНТВСуІ.

Кінець оновлення від 2022-09-01.

Якщо такі веб сайти і веб місця і веб послуги і веб сервіси не застосовують додаткову веб послугу чи додатковий веб сервіс для додаткової перевірки чи були такі обов'язкові створені через такі автоматизовані способи чи інакше якщо це доступно.

І ці два значення є з двох частин видимої але частково схованої як то одноразовим чи багаторазовою як на початку цієї веб сторінки і видимої. Тому принаймні видима частина можлива до визначення наприклад схожим як у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/issues.html від 2022-07-13 у 3. і або теж як у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;25 від 2022-05-22 за допомогою http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/hyperprotocol.html але лише у тих межах які підтримує така веб послуга чи такий веб сервіс.

Навіть якщо така видима частина є однією з http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/codifizer-and-decodifizer.html від 2021-07-19. Тоді їх відрізнятимуть їх формати, або способи виображення у інших тому що як щодо текстового це найпошириніший. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/another-rss-client-with-persistence-to-relational-database.html від 2020-11-08.

Але адже десь вглибині такого визначення для hyperprotocol чи рівнем класа чи метода можливо принаймні двома способами,


  відкрито ТипЛогіна визначитиТипЛогіна(Логін логін)//...

  відкрито вакантно перевірити(Логін логін) {
    ТипЛогіна типЛогіна = визначитиТипЛогіна(Логін логін);

    перевіритиДляТипаЛогіна(типЛогіна);//у версії якщо типЛогіна = 1 а не 2
    //або
    перевіритиДляТипаЛогіна(типЛогіна);//у версії якщо типЛогіна = 1 або і 2
  }

то залишається лише знайти один з таких кодів і узагальнити його для того випадку повторення.

Оновлення від 2022-09-14.

The update from 2022-09-14.

Відновлення пароля у веб часто відокремлено від входу за логіном і паролем але таки надає додаткову можливість для входу.

Таких способів для відновлення у деяких перемикачевих системах більше одного.

Auguste Kerckhoffs (1835-1903) пропонував 1 принцип. Для відокремлення щодо ключів і алгоритмів. Це схоже з дуплетним рішенням щодо них. Тоді чим більше таких способів для входу як наприклад у перемикачевих системах з декількома способами для відновлення пароля або входу тим більше це нагадує про триплетові і інші такі співрозмірні способи щодо їх кількості. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/summation.html;2022-05-23. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/accelerator-of-code-progress.html;2022-09-08. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/codifizer-and-decodifizer.html.

Адже деяких способів щодо поділитися з іншими як то sharability та їх (не)опціональності для застосування то можливі інщі але схожі ситуації як у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/pispjjslk.html та у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/triggeral-system.html;2022-08-16 про удавання щодо них при використанні чи застосуванні.